V roce 2019 jsme s obcí Vlkov uzavřeli písemnou dohodu o Partnerství a spolupráci, jejímž hlavním cílem je společné úsilí při obnově fragmentace zemědělské krajiny a ochraně tradičního rázu extravilánu obce. Historie prvních společných aktivit sahá do přelomu tisíciletí, kdy jsme se jako sběrači černých skládek náhodně potkali s místními u Vachkova mostku. Léta plynula a v roce 2017 a 2018, symbolicky k 100. výročí naší republiky, jsme s místními začali obnovovat zanikající jabloňovou alej od zmiňovaného mostku směrem do obce. Během dvou let jsme zde vysadili celkem 47 vysokokmenných jabloní odrůd strýmka a studničné. Sázet stromy kolem silnice je vždy sázkou do loterie, přestože o alej nadále pečujeme, teprve čas ukáže, jestli je naše úsilí ověnčeno vavříny. Nově zvolené zastupitelstvo obce dalo prostor pro vznik místního výboru pro životní prostředí, dost nevídaný akt na tak malou obec. Tento výbor si stanovil další cíle, jako je
obnova staré cesty z Vlkova do Smiřic, s místním názvem Dvořákova ulička. Prostor bývalého újezdu, který byl donedávna zavážen stavební sutí, obec upravila. Naše organizace prostřednictvím projektu pozemkového spolku zajistila vytyčení hranic první etapy obnovované polní cesty, vyseli jsme zde luční porost a ještě tentýž rok 2019 jsme zde společnými silami vysadili 21 vysokokmenných hrušní. Dále po dvou stromech kdouloní a oskeruše. V areálu této části obnovené cesty jsme pak s finančním přispění obce instalovali krásný hmyzí hotel a dvě lavičky. Na sklonku roku 2020 začala obec pracovat na druhé etapě cesty.
 
Dalšími lokalitami v obci, které plánujeme okrašlovat, jsou polní cesta K Baliharovým a obecní část plochy s rybníčkem s místním názvem Prvák nebo se plánuje i výsadba doprovodné zeleně okolo cesty U Zezule. Na podzim 2020 jsme doplnili doprovodnou alej K Baliharům o 50 nových stromků. Obec Vlkov jde příkladem a o veškerou vysázenou zeleň zajišťuje následnou péči.