Ochrana savců zahrnuje stovky zajímavých druhů, které s námi společně sdílí nejen naše zahrady, ale přímo i obydlí. V širším kontextu nás zajímá sledování a ochrana čeledí netopýrovitých, ježkovitých, rejskovitých, křečkovitých a veverkovitých. V případě netopýrů sledujeme jejich přirozená stanoviště ve starých doupných stromech a na stavbách nebo pro ně vyvěšujeme vhodné budky. Savcům, kteří se pohybují tzv. po čtyřech, se snažíme zajišťovat jejich přirozené úkryty a obnovovat liniové přírodní prvky, jako jsou aleje a široké meze. V intravilánu města i mimo něj se snažíme podporovat lokální populaci ježků. Jedním z našich cílů je osvěta široké veřejnosti, která spočívá v praktické ochraně zmiňovaných čeledí v okolí lidských sídel. Některé druhy plní i nezastupitelnou funkci v přirozené ochraně proti celé řadě škůdců z řad hmyzu a plžů, proto si naši pozornost určitě zaslouží.