„Jsme tu, abychom pomohli vrátit přírodě, co jí patří.“

Český svaz ochránců přírody je neziskovou organizací, jejímž posláním je obnova a ochrana přírodního a kulturního dědictví. Založením svazu roku 1979 začala přirozeně vznikat celorepubliková iniciativa, která v současné době sdružuje několik tisíc aktivních členů. Ti se začali formovat v základních organizacích ČSOP, které dodnes působí ve všech regionech republiky a pomáhají všude tam, kde je to potřeba. Oblasti, ve kterých se angažují je nespočet. Spolupracují se státní správou, informují širokou veřejnost o konkrétních problematikách vlivu člověka na životní prostředí, aktivně se podílejí na obhospodařování biologicky cenných lokalit, provozují národní síť záchranných stanic pro zraněné volně žijící živočichy, podporují ochranu konkrétních rostlinných a živočišných druhů, pomáhají obcím při realizaci a údržbě územních systémů ekologické stability a mnoho mnoho dalších.

Založením Smiřické organizace chceme aktivity ČSOP přiblížit i místním. Nejde o to, že se budou dělat, tentokrát dobrovolně, železné soboty a akce ZET. Nečekáme ani zástupy hledající průzkumníky z rákosí, a to vše za bzučivého zvuku komářích mračen. Naším cílem je vznik společenské iniciativy, která někomu a něčemu pomůže, s tím i sem tam někoho potrápí a nadělá jim pár vrásek, spolčí se s nespolčitelnými a přinese především nějaké to obecní blaho. Nezbude už moc prostoru na korektní slepé tlachání, že tady někdo někomu něco. Bude-li zde nějaká bitva panstva s osazenstvem, chceme být u toho. Za mnohými z nás stojí hodně let občansky prospěšných aktivit a chceme je i nadále rozvíjet. LIDEM BLÍŽ, ale ne až tak doslova jako v druhé polovině minulého století, když už jsme mluvili o těch komárech.