Podivuhodný život majky

Setkání s majkou není posledních pár let už taková vzácnost, můžeme ji potkat kráčející třeba i na chodníku. Přesto by ale stálo se o ní dozvědět trochu víc. V první řadě se jedná o jednoho z našich nejjedovatějších brouků. Podřážděné majky vylučují olejovitou tekutinu- hemolymfu, s vysokým obsahem terpenidního jedu kantaridinu. Obzvlášť by si měly dávat pozor děti. To však není důvod majky nějak pronásledovat a hubit. Mají zajímavý životní příběh a jejich výskyt je dobrým signálem, že se v krajině nachází zajímavé přírodní lokality s výskytem dalších zajímavých druhů hmyzu. Majku samozřejmě do ruky vzít můžete a nemusíte se bát, že vás kousne nebo uletí. V průběhu své evoluce se majky nějak rozhodly pozbýt výhod létání a vydaly se mnohem zajímavější cestou.

Samičky bývají vždy podstatně větší než samci a mají zavalitý zadeček, to kvůli velkému množství vajíček. Samičky vajíčka kladou do malých zemních jamek v tisícových počtech, místa si pečlivě vybírají podle rostlin, které v nejbližší době vykvetou. Z těchto vajíček se líhne první stádium – larva (triungulinus). Tisíce malých larviček pak vylezou na květy rostlin a čekají zde na svého hostitele. Ideálně na některou ze samotářských včel, celá řada blanokřídlého hmyzu jim další vývoj neumožní. Pokud se vše podaří a včelka konečně přiletí, larvička se na ni přichytí a nechá se dopravit do včelího hnízda. Počká si až včela uloží do komůrky s medovým váčkem vajíčko a nechá se s nimy zavíčkovat. Tam si nejdříve pochutná na vajíčku a následně se vrhne i na připravený med. Takto v hnízdě včely parazituje celý rok. Zimu přečkává v klidovém stádiu zvaném pseudonymfa, ze kterého se napřesrok vylíhne dospělý jedinec. Dospělé majky se živí požíráním rostlin a stejně tak jako jejich rodiče pokračují v nekončícím životním  koloběhu. Škoda jen, že z původních 22 druhů, které se na území ČR vyskytovalo, z nich už deset druhů dočista vymizelo. Je to dáno především způsobem hospodaření v krajině, zánikem specifického přirozeného prostředí, které majkám a jejich hostitelům moderní člověk nedopřeje.

Hmyzí říše je nejobsáhlejším živočišným souborem na Zemi a zároveň i jednou z nejzranitelnějších skupin. Rozsah mizejících a vyhynulých druhů bude mít v budoucnu své nedozírné následky. Ať to jsou majky, různé drobné včelky, motýli, pavouci nebo mravenci, hmyz tvoří páteř přírodní rozmanitosti a je nepostradatelným článkem potravního řetězce. Zkuste mu pomoci ve svých zahradách, sadech, loukách a polích i vy…

 


 

Metodika péče o světlé lesy