Jedni nedokážou bez vody žít, alespoň poměrnou část svého života, druzí se nemohou nabažit slunečních paprsků. Obě skupiny mají však několik společných činitelů a provází je podobný osud, kterým je především dramatický úbytek přirozeného prostředí. Dočasně se dokáží adaptovat na přechodná stanoviště jako jsou prostory vznikajících staveb nebo na nově rekultivovaných plochách. Avšak i tyto příležitosti nedokáží drtivou většinu druhů doslova povznést z popela. Pokud plazům vytvoříme vhodné osluněné stanoviště a obojživelníkům přinejmenším přechodně zaplavenou tůň, s výsledky své práce se rozhodně nemineme. A na co si musíte dávat pozor? Nejlepší variantou je taková stanoviště kombinovat a zajistit jim pravidelnou údržbu. Pokud to je jen možné, obojživelníci nejlépe prosperují bez přítomnosti rybí obsádky a obě skupiny určitě ocení v blízkém okolí nějaké hromady tlejícího materiálu, které jim poslouží jako zimoviště.
Plazi i obojživelníci sice dokáží migrovat i na delší vzdálenosti a náhle se tak objeví na nové vhodné lokalitě, dost často také na svých migračních cestách uhynou pod koly automobilů nebo se připletou pod ostré čepele a struny zahradních sekaček.