Program ochrana biodiverzity

Biodiverzitou se rozumí různorodost životního prostředí a jednotlivých živočišných a rostlinných druhů, kteří jej obývají. Ať jsou to pole, lesy, řeky nebo lidská sídliště, každá skupina živočichů a rostlin preferuje ta místa, kde se jim daří rozmnožovat a nalézají zde dostatek potravních zdrojů.

Nejohroženější biologické systémy se paradoxně nalézají v krajinných prvcích, které člověk využívá ku prospěchu svému. Nároky a potřeby lidí se však mění, mění se i přístup k těmto prvkům a dříve pestrá a fragmentovaná krajina ustupuje konzumním výdobytkům současné doby. Zánik pestrobarevnosti a rozmanitosti venkovské krajiny vede k neudržitelnému úbytku jednotlivých skupin organizmů. Intenzivní zemědělská a lesnická činnost ruku v ruce s nezájmem veřejnosti pomalu ale jistě zasekává mohutný klín do harmonického soužití člověka a přírody. Degradace a zánik tradičních kulturních a společenských hodnot uvádí současný stav estetického rázu krajiny v nestydatý kýč.

Jakýkoliv konflikt člověka s posledními kousky ohrožené přírodní rozmanitosti poukazuje na cestu, ze které už další generace nebudou moci vystoupit.

Jestli existuje lék? Vrátit se zpět na stromy žít v nich rozhodně užitek nikomu a ničemu nepřinese.

Lékem je naše ohleduplnost a kritická mysl. Pak už stačí jenom ty ruce s nutnou dávkou vlastního potu,  nezavírat oči a nebát se udělat něco co má smysl pro nás.

Pokusíme-li se alespoň trochu vrátit krajině co ji patří, vytoužené ovoce nám dozajista vrátí.

Nejsme tady sami.

 

Pro určení hlasu ptáků, které u nás můžete pozorovat, klikněte zde.

 

 

Ptáci

Hmyz

Plazi a obojživelníci

Savci