Obec Hořiněves, místo, kde se narodil velký vlastenec Václav Hanka, objevitel Rukopisu královédvorského. Místo, které má bohatou historii a donedávna i pestrou kulturní a zemědělskou krajinu. V současnosti z té pestré přírody mnoho nezůstalo. Jedním z mála je přírodní rezervace Hořiněvská bažantnice s obnovenou šestibokou roubenou studánkou s poetickým názvem Hanička. V rezervaci naleznete i nápaditou naučnou stezku, bohužel ne příliš udržovanou a s cejchem šité horkou jehlou.  I tato obec vede celkem plodný veřejný život a zájem zvelebovat okolní krajinu je zde také patrný. Na základě Dohody o partnerství, kterou jsme s obcí uzavřeli v roce 2020, pomáháme Hořiněvsi s plánováním a obnovou obecního mokřadu, který se rozkládá ve východní části extravilánu obce. V roce 2021 by zde měla vzniknout soustava periodických tůní, která bude mít za cíl podchytit zbytky lokální populace čolka obecného, ropuchy obecné a dost možná i blatnice skvrnité. K mokřadu přiléhá i nezanedbatelný úsek obnovené polní cesty, která v budoucnosti přiblíží tento přírodní prvek veřejnosti. Region obce Hořiněves je zároveň poslední lokalitou v celém královéhradeckém kraji, kde doposud pravidelně hnízdní kriticky ohrožený sýček obecný.