Program Českého svazu ochránců přírody, který se zabývá zakládáním a činností pozemkových spolků, zaštiťuje celá řada místních organizací a sahá do těch nejkrásnějších míst v naší zemi. Kde a čím se naší kolegové zabývají naleznete v přehledu pozemkových spolků.