Smržovský potok

Mozaikové kosení pobřežních porostů na původně dlážděném korytě potoka

Areál biocentrum Obora

Mozaikové kosení lučních porostů pomáhá rozvoji společenstev hmyzu