Svátek Hromnic se podle kalendáře slaví 2. února. Od svátku Hromnic začíná zjevně ubývat noční tmy a zima začíná pozvolna ustupovat. Jde o svátek vítání boha Peruna, kdy paní zima, bohyně Morana, začíná ustupovat. Od Hromnic je možné nad krajem uslyšet hrom, projev boha Peruna. Jde o začátek letního období bouří a dešťů. Naši předci při tomto svátku chodili na vyvýšená místa, hory či kopce, co nejblíže nebesům, kde sídlí hromovládce Perun. Žádali jej o ochranu před zásahem blesku. Pro ochranu obydlí se Perunovi zapalovali svíčky Hromničky a zatínala se sekera do dubového špalku, nebo do země.

Zimní období je i v našem spolkovém kruhu obdobím hrátek a práce v terénu. Hrajeme si s myšlenkami, co si na sebe tento rok nového ušijeme. Když se ale rozhodneme pro nějakou činnost, většinou je spojená s obdobím vegetačního klidu dřevin a lučních porostů.

Krajinotvoření nám není cizí, proto se věnujeme obnově a údržbě hlavatých vrb a proutnic. Jsou to takové interhotely pro velkou skupinu živočišných druhů, které milují ztrouchnivělá zákoutí pozvolna tlejícího dřeva. Vysoká zvěř shazuje v tomto období konce zimy svoje paroží a my shazujeme hlavatým vrbám jejich koruny. Po většinou je potřeba ořezanou biomasu spálit, což znamená nahlásit pálení na https://paleni.izscr.cz/ a pokusit se v terénu chytnout dobrý směr větrů. Legrace může začít, ale my jsme se o tu legraci chtěli podělit i s Vámi.

 

Slovanská soudržnost nabízí k této příležitosti další lidový obyčej. Proč ho tedy nezažít společně v kruhu. Vždyť právě staří Slované, naši bohabojní předci, žili v úzkém souznění s matkou přírodou a veškerá jejich aktivita se podle přírodních sil řídila. Výdobytky moderní doby jim byly cizí, pochopitelně o nich neměli ani pojetí. To už tak na světě chodí.

A tak jsme se 10. února na Oboře sešli, pravda, týden po Hromnicích, ale jak jsme byli ujištěni, bohové pro to mají pochopení a Perunovi jsme tak oslavy o týden protáhli. Odvděčil se nám svěžím vánkem, díky kterému se snahy na úhlednou úpravu vlasové kštice staly prakticky neuskutečnitelné. Horký čaj ale všem přišel vhod. Rok uteče jako voda a pokusíme se Peruna přivolat znovu a doufejme i s Vámi.

Autor: Petr Vosátka a David Stojan
Fotografie: Tomáš Tesař

Kategorie: Nezařazené

2 komentáře

Hromnice | ČSOP Smiřice · 12. 2. 2019 v 12:23

[…] Více fotografií zde.  […]

Hromnice 2020 | ČSOP Smiřice · 15. 1. 2020 v 9:50

[…] Více o Hromnicích a fotky z minulého roku zde. […]

Komentáře nejsou povoleny.