Areál biocentra Obora

Mozaikové kosení lučních porostů pomáhá rozvoji společenstev hmyzu 

Smržovský potok

Mozaikové kosení pobřežních porostů na původně dlážděném korytě potoka